Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Kolejna duża inwestycja na terenie gminy Bogoria

Gmina Bogoria otrzyma dofinansowanie do wymiany oświetlenia na energooszczędne. Ponad 36,8 miliona złotych Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył na dofinansowanie 19 projektów w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów, dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne. Wśród wybranych przez Zarząd Województwa projektów znalazł się nasz także nasz projekt, który zakłada wymianę oświetlenia ulicznego z tradycyjnego na LED w ilości 1203 szt., montaż systemu zarządzania oświetleniem ulicznym oraz lamp solarnych na terenie gminy.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 960 302,50 zł, w tym współfinansowanie z środków UE do kwoty 2 516 267,13 zł i stanowiącej 85% kwoty całkowitych wydatków Kwalifikowalnych Projektu, a wkład własny gminy to 444 045,37 zł. Planowana data zakończenia realizacji Projektu to 30 czerwca 2020 r. Inwestycja zakłada ograniczenie zużycia energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym na terenie gminy Bogoria oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko.

  Kolejna duża inwestycja na terenie gminy Bogoria - 1

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl