Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji - Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria

W dniu 23.04.2018 r. Wójt Władysław Brudek w imieniu Gminy Bogoria podpisał Pre – Umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria” finansowanej z środków RPO WŚ na lata 2014-2020, Działanie 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Oś priorytetowa „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”. Całość inwestycji ma wartość 3 132 810,00 zł, wnioskowane dofinansowanie: 2 037 600,00 zł, pozostałe środki będą pochodzić z budżetu gminy. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów do Umowy.

 

Podpisnie preumowy - dofinansowanie

Podpisanie preumowy na dofinasowanie

  Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji - Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria - 1
  Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji - Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria - 2

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl