Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Baner
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI

W poniedziałek 16 grudnia w Wiejskim Domu Kultury w Przyborowicach odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów i ich rodzin zorganizowane w ramach projektu "Liderzy kooperacji".

Celem projektu pn. „Liderzy kooperacji” jest wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich. Model kooperacji dla gmin wiejskich jest nową, profesjonalną konstrukcją systemu wsparcia na rzecz podmiotów świadczących pomoc i wsparcie w lokalnym środowisku. Ma charakter uniwersalny, tzn. może zostać wdrożony dla dowolnej sytuacji rodziny czy osoby w gminie

Udział w pilotażu projektu umożliwia gminie Bogoria skorzystanie z pakietu socjalnego, który zakłada sfinansowanie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób dorosłych, dzieci i środowiska lokalnego takich jak: poradnictwo, diagnostyka, terapia, rehabilitacja, warsztaty, utworzenie klubu, centrum wolontariatu, edukacja społeczności, szkolenia kompetencyjne dla kadr. – W pierwszym etapie projektu powstał model kooperacji pomiędzy instytucjami i podmiotami, teraz przechodzimy do konkretów, poprzez jego wdrażanie na obszarze gminy.

Ponadto w ramach Projektu, powiat staszowski oraz gmina Bogoria mają możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach dotyczących m.in. komunikacji społecznej i interpersonalnej, negocjacji, budowania efektywnej kooperacji, metod pracy z rodziną lub grupą osób, superwizji grupowej, a także korzystają z badań fokusowych oraz wsparcia doradczego.

W gminie Bogoria został zawiązany Powiatowy Zespól Kooperacji w skład którego weszli przedstawiciele Powiatu Staszowskiego: PCPR w Staszowie, KPP w Staszowie, Rady Powiatu oraz Gminy Bogoria: Rady Gminy, DPS w Pęcławicach Górnych, OPS w Bogorii, Zespołu Szkół w Bogorii, Stowarzyszenia Straż Pożarna w Bogorii, Jadłodajni Gminnej, Zespołu Interdyscyplinarnego w Bogorii.
W Gminie odbywają się spotkania zespołu, spotkania diagnostyczne, spotkania z superwizorem. Członkowie PZK przygotowali i złożyli projekt socjalny na realizację usług dla rodzin wieloproblemowych, dla osób niepełnosprawnych, dla seniorów. Łączna wartość projektu to 56 340zł. Realizacja projektu potrwa do 30.09.2020 r.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie reprezentanta województwa podkarpackiego oraz partnerów: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Białymstoku, Kielcach i Lublinie wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.

  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 1
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 2
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 3
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 4
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 5
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 6
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 7
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 8
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 9
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 10
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 11
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 12
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 13
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 14
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 15
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 16
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 17
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 18
  Realizacja projektu LIDERZY KOOPERACJI - 19

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl