Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Gmina Bogoria Strona Główna
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole

Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Jurkowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na Świetlicę Wiejską w Jurkowicach

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wartość projektu:

849 106,93 zł

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi

Finansowanie:

 • 500 000,00 zł

ze środków Unii Europejskiej

 • 349 106,93 zł

z Budżetu Gminy Bogoria

Termin realizacji : 2009-2010

Opis projektu:

Zaspokojenie potrzeb ludności poprzez rozbudowe budynku po byłej szkole i zmianie jego sposobu przeznaczenia pod potrzeby oświatowo-kulturalne oraz zagospodarowanie terenu wokół swietlicy.  Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich w Jurkowicach; Stworzenie miejsca spotkań co spowoduje skonsolidowanie mieszkańców.

Zakres prac modernizacyjnych:

 • roboty instalacyjne elektryczne
 • przygotowanie terenu pod budowę
 • roboty w zakresie burzenia
 • roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
 • konstrukcje z betonu zbrojonego
 • roboty murarskie
 • wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
 • roboty w zakresie stolarki budowlanej
 • kładzenie płytek
 • roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych tynkowanie
 • roboty budowlane w zakresie obiektów typu parkuj i jedź
 • roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
 • roboty instalacyjne hydrauliczne
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalowanie urządzeń grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • roboty instalacyjne kanalizacyjne
 • roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Loga program rozwoju obszarów wiejsckich

  Urząd Gminy Bogoria

  ul. Opatowska 13
  28-210 Bogoria

  Telefon: 015 867-42-81
  Fax: 015 867-42-81
  Adres e-mail: urzad@bogoria.pl